PENGENALAN

Kepakaran kami adalah mengendalikan kursus pendek melibatkan penyertaan orang awam samada secara individu mahupun in-house training. Umumnya, kursus pendek ini direkabentuk bukan sahaja tertumpu pada kekuatan dan kelemahan individu tetapi terbuka kepada mereka yang ingin meningkatkan prestasi dalam bidang yang mereka ceburi. Kami juga menawarkan kursus mengikut permintaan pelanggan yang mana kursus ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh pakar berpengalaman yang dilantik samada dalam atau luar UTHM.

OBJEKTIF

  • Menghasilkan komuniti berilmu / K-komuniti di Parit Raja yang disasarkan menjadi Bandar Pendidikan melalui pendidikan sepanjang hayat dalam pelbagai bidang kemahiran yang terdapat di UTHM.
  • Meningkatkan kemahiran dan membangunkan prestasi diri individu dan masyarakat.

KURSUS TEKNIKAL/ MEKANIKAL/ PEMBUATAN

Anjuran bersama FKMP, Acoustics, Noise and Vibrations (NOVIA), UTHM, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar

PENGURUSAN, PERNIAGAAN, BAHASA & SOFT SKILLS

Anjuran bersama Fakulti Teknologi & Pembangunan Insan, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal & Pembuatan, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti Krjuruteraan Awam & Alam Sekitar, Pusat Teknologi Maklumat, Pusat Bahasa, & CEFM

Have a proposal to Develop a New Course?

Join us

We are an approved training provider by HRDF.
Note: In-house course is available. If you need any customised In-House Training, kindly contact us for further details

Leave a Reply