Kursus Kawalan Kebisingan Industri

(1 – 2 Julai 2019)

– Kursus ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan dan kemahiran dalam mengawal risiko kebisingan mengikut kepada konsep kawalan hirarki yang terdiri daripada kawalan kejuruteraan, kawalan pengurusan dan alat perlindungan pendengaran di tempat kerja.

Kursus ini secara tipikal direkabentuk untuk pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berada diperingkat pengurusan di sesuatu organisasi yang mana bertanggungjawab dalam pengurusan risiko hazad kebisingan di tempat kerja yang boleh menyebabkan pekerja hilang pendengaran . Oleh yang demikian, kursus ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang mampan untuk membuat keputusan mengawal kebisingan setakat yang praktik mengikut kepada kesesuaian proses kerja.

 – 2 hari modul kursus:

Module 1 Definition of Noise
Module 2 Sound Physics
Module 3 Anatomy & Function of Ear
Module 4 Level of Sound Intensity & Pressure
Module 5 dB Addition & Subtraction
Module 6 Frequency
Module 7 Noise Control
Module 8 Personal Hearing Protection

Metodologi Penyampaian:

Kursus ini akan disampaikan dalam Bahasa Melayu /Bahasa Inggeris merangkumi Syarahan, Perbincangan, Penyelesaian Masalah dan Latihan Lapangan. Penaksiran tugasan adalah berasaskan hands-on exercise yang dibuat semasa kursus. Wajib bawa “Scientific Calculator”.

Sasaran Peserta Kursus

  • Pihak pengurusan industri dalam skop tugas keselamatan & kesihatan pekerjaan (KKP)
  • Pengamal KKP dan terbuka kepada perunding-perunding yang sedang melaksanakan kerja-kerja pengurusan risiko kebisingan di industri yang terdiri daripada pengurusan diperingkat pertengahan dan tinggi. E.g. (Senior HSE Manager, Senior HS Manager, Safety & Health Officer, Acoustics Engineer, HSE Engineer, Senior Head of Facilities Management Unit, Senior Head of Health & Safety).

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Dr Nor Azali Bin Azmir

Ketua, Kumpulan Penyelidikan Kebisingan, Getaran & Akustik

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal & Pembuatan

e-mail: azali@uthm.edu.my

(Mobile) +6 (0)17 7180081,

UTHM NOVIA Website: http://noisevibrationuthm.blogspot.com/p/blog-page.html

  • Penyertaan Individu : RM 980.00
Loading